Kontakt

Kvalitet og miljø

Arkitektur og metoder for bygging er i rask endring for å sikre en bærekraftig fremtid.

Miljøbygg krever samarbeid fra en tidlig fase og på tvers av fagmiljøer

Arkitektur og metoder for bygging er i rask endring for å sikre en bærekraftig fremtid. Bygninger formes i økende grad av krav om redusert forbruk av energi og minimering av skadelige utslipp. De riktige produktene og teknologien eksisterer på markedet allerede. Det gjenstår å samarbeide på tvers av profesjoner i prosjektets tidligfase for å bedre utnytte tilgjengelig kunnskap.

Bevisstheten rundt byggemåter som sikrer lang levetid, kombinert med kunnskap om materialers livssyklus er avgjørende for optimale resultater. EPD-dokumentasjon for glassfasader, dører og vinduer i aluminium eller stål er basert på 50 års levetid. Ofte rehabiliteres bygg helt eller delvis allerede etter 30-35 år, noe som avhengig av gevinster ved endringer vil påvirke miljøregnskapet i negativ retning. Utover optimalisert energiforbruk og riktig anvendelse av materialer skal bygninger sørge for høy brukerkomfort i form av innetemperaturer og luftkvalitet, lydforhold, dagslys og utsyn. Dette er veldig viktige momenter som bidrar til helse og trivsel og dermed til et bedre og mer effektivt arbeidsmiljø.

Vi utsteder EPDer basert på hvert individuelle prosjekt. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Produkter for en sirkulær økonomi

Cradle to Cradle står for et kontinuerlig materialkretsløp og positivt definerte materialer, som er ufarlige for menneskene og miljøet. I designkonseptet C2C blir produktene utviklet slik at det i fremtiden ikke oppstår avfall. Tekniske materialer er verdifulle ressurser. Disse blir i sin helhet resirkulert og går inn i kretsløpet på samme kvalitetsnivå som før. Innholdet blir fortløpende testet for mulige skadestoffer. Målet er produkter som uten unntak er nyttige for menneskene og naturen. C2C baner dermed veien for et nytt økonomisk system, hvor innovasjon, kvalitet og kreativitet står i sentrum.

Vi leverer vinduer, dører og glassfasader fra Schüco som er cradle to cradle-sertifisert (på norsk vugge til vugge). Les mer om C2C og sirkulærøkonomi her.

Her finner du C2C-sertifikatene for Schüco-produkter som oppfyller henholdsvis sølv- og bronsenivå:

Schüco C2C-sølv sertifikater

Schüco C2C-bronse sertifikater

Bygningssertifisering BREEAM

BREEAM står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Dette britiske bærekraftsertifikatet ble utviklet i 1990 (endret i 2008) og er det eldste sertifikatet innen bærekraftige bygninger.

Vi leverer vinduer, dører og glassfasader i alauminium som kan gi ekstra poeng i BREEAM. Les mer om dette temaet her.